කංසා එසේත් නැත්නම් ගංජා (ඉංග්‍රීසි:  Cannabis, marijuana) යනු Cannabis පැලෑටියෙන් නිපදවන psychoactive drug එකකි. 2020 නොවැම්බර් මාසයේදී මෙය ආපදා අවම මත්ද්‍රව්‍යක් ලෙස නම් කරන ලදී.[8]

Cannabis
Cannabis Plant.jpg
A flowering cannabis plant
Product nameCannabis
Pronunciation
Source plant(s)Cannabis sativa, Cannabis sativa forma indica, Cannabis ruderalis
Part(s) of plantFlower
Geographic originCentral Asia and Indian subcontinent[2]
Active ingredientsTetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, tetrahydrocannabivarin
Main producersAfghanistan,[3] Canada,[4] China, Colombia,[5] India,[3] Jamaica,[3] Lebanon,[6] Mexico,[7] Morocco,[3] Netherlands, Pakistan, Paraguay,[7] Spain,[3] Thailand, Turkey, United States[3]
Legal status
 • AU: S9 (Prohibited)
 • CA: Unscheduled
 • DE: Medical cannabis from state-controlled production: Anlage III, other cannabis: I
 • UK: Class B
 • US: Schedule I (legal recreationally in 11 states & DC; medically legal in 33 states)
 • UN: Narcotic Schedule I

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

 1. "marijuana noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com". www.oxfordlearnersdictionaries.com. Retrieved 18 April 2019.
 2. ElSohly, Mahmoud A. (2007). Marijuana and the Cannabinoids. Springer. p. 8. ISBN 978-1-59259-947-9. {{cite book}}: Unknown parameter |name-list-format= ignored (help)
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 United Nations. "World Drug Report 2013" (PDF). United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved 13 December 2014.
 4. "Medical Use of Marijuana". Health Canada. Retrieved 12 January 2015.
 5. "New Colombia Resources Inc Subsidiary, Sannabis, Produces First Batch of Medical Marijuana Based Products in Colombia to Fill Back Orders". prnewswire.com. PR Newswire. Retrieved 12 January 2015.
 6. Moussaoui, Rana (Nov 25, 2013). "Lebanon cannabis trade thrives in shadow of Syrian war". AFP. {{cite news}}: Unknown parameter |name-list-format= ignored (help)
 7. 7.0 7.1 Garelli, Sanie Lopez (25 November 2008). "Mexico, Paraguay top pot producers, U.N. report says". CNN International. Retrieved 28 September 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |name-list-format= ignored (help)
 8. "UN commission reclassifies cannabis, no longer considered risky narcotic". UN News. Retrieved 2020-12-05.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannabis_(drug)&oldid=461936" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි