බිට්ලොකර් ඩ්‍ර‍යිව් එන්ක්‍රිප්ෂන්

(BitLocker Drive Encryption වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

බිට්ලොකර් ඩ්‍ර‍යිව් එන්ක්‍රිප්ෂන් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමෙහි වින්ඩෝස් විස්ටා සහ වින්ඩෝස් 7 වැඩතල මෙහෙයුම් පද්ධතිවල අල්ටිමේට් සහ එන්ටප්‍රයිස් සංස්කරණ තුලද, වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 සහ වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 වැනි සර්වර් කරලි මතද අඩංගු වන පූර්ණ තැටි ආරක්ෂණ ගුණාංගයකි.

බිට්ලොකර් ඩ්‍ර‍යිව් එන්ක්‍රිප්ෂන්
ගොනුව:BitLocker icon.png
බිට්ලොකර් සලකුණ
සංවර්ධක(යෝ)මයික්‍රොසොෆ්ට්
මෙහෙයුම් පද්ධතියවින්ඩෝස් විස්ටා, වින්ඩෝස් සර්වර් 2008, වින්ඩෝස් 7
වර්ගයතැටි ආරක්ෂණ මෘදුකාංග
බලපත්‍රයවින්ඩෝස් සර්වර් 2008, වින්ඩෝස් විස්ටා සහ වින්ඩෝස් 7 වල තෝරාගත් සංස්කරණ තුල අඩංගුය
වෙබ් අඩවියBitLocker Drive Encryption