වසර 800 (DCCC) යනු, ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් සම්පූර්ණ දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹුනේ මෙම කාලයේදී වන අතර, මෙම කාලයේදී පටන්, වසර හැඳින්වීම සඳහා නාමකරණය වසර 800 ආදී වශයෙන් ඇරඹුනි.

සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 7 වන සියවස8 වන සියවස9 වන සියවස
දශක: 770ගණන්  780ගණන්  790ගණන්  – 800ගණන් –  810ගණන්  820ගණන්  830ගණන්
වසර: 797 798 799800801 802 803
වසර 800දී නැගෙනහිර අර්ධගෝලය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=800&oldid=287554" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි