හොටෙප්සෙඛෙම්වි යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඊජිප්තුවේ දෙවන රාජවංශය ආරම්භ කළේ යැයි සැලකෙන මුල්කාලීන ඊජිප්තු රජකුගේ හොරස් නාමයයි. ඔහුගේ රාජ්‍ය සමයයෙහි දිග නිශ්චිතව නොදනී; ටියුරින් රාජාවලිය අනුව එය අභව්‍ය අයුරින් වර්ෂ 95ක් ලෙස[4] දක්වා ඇතත්, පුරාතන ඊජිප්තු ඉතිහාසඥ මැනතෝ විසින් while the ancient Egyptian historian Manetho reports that the reign of "Boëthôs" lasted for 38 years.[5] Egyptologists consider both statements to be misinterpretations or exaggerations. They credit Hotepsekhemwy with either a 25- or a 29-year rule.[6]

ආශ්‍රේයයන් සංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; WoHe නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  2. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin. Reissued. Griffith Institute, Oxford 1997, ISBN 0-900416-48-3, vol. 1
  3. Edward Brovarski: Two old writing boards from Giza. In: Annales du Service des Antiquités de l'Égypte. vol. 71, 1987, සැකිල්ල:ISSN, p. 27–52, issue 1, Online (PDF; 11 MB).
  4. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin. Griffith Institute of Oxford, Oxford (UK) 1997, ISBN 0-900416-48-3; page 15 & Table I.
  5. William Gillian Waddell: Manetho (The Loeb Classical Library, Volume 350). Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004 (Reprint), ISBN 0-674-99385-3, page 37–41.
  6. Dietrich Wildung: Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt. Teil 1: Posthume Quellen über die Könige der ersten vier Dynastien; Münchener Ägyptologische Studien, Volume 17. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin, 1969. page 31-33.

External links සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හොටෙප්සෙඛෙම්වි&oldid=491053" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි