හර්ඩීස්

අමෙරිකාව මුල් කරගත් ක්ෂණික ආහාර වෙළෙඳසල් ජාලය

හර්ඩීස් යනු එක්සත් ජනපදය ඇමරිකාව 1960 දී ආරම්භ කළ මිල කළ නොහැකි ආහාර. ප්රධාන වශයෙන් එය එක්සත් ජනපදයේ මැදබීජ ප්රාන්තවල. ගබඩා විකිණීමට චිකන් පෙති, ෆ්රීටස් සහ හැම්බර්ගර්. හර්ඩී හි නිර්මාතෘ විල්බර් හාර්ඩී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හර්ඩීස්&oldid=407300" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි