සිම්බියන්

අතහැර දැමූ ජංගම මෙහෙයුම් පද්ධතියක්

සිම්බියන් යනු නොකියා නම් සමාගම විසින් ජංගම උපකරණ වලට නිපදවන ලද මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

The Programming Languages Beacon, v10.0
Symbian OS logo
සමාගම / විකාශකයානොකියා
වැඩසටහන් කරන ලද්දේC++
මෙ.ප පෙළපතEmbedded operating systems
වැඩකරන තත්ත්වයවර්තමාන
මූලාශ්‍ර ආකෘතියවිවෘත කේත මෘදුකාංග
නවතම ස්ථාවර නිකුතුවසිම්බියන් ^3 / Q4 2010
අලෙවිකරණ ඉලක්කයsmartphones
කරළිARM, x86
කර්නල් වර්ගයMicrokernel
සාමාන්‍ය පරිශ්‍රීලක අතුරු මුහුණතCurrently based on S60 platform, later to use Qt
බලපත්‍රයEPL
නිල වෙබ් අඩවියsymbian.nokia.com
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිම්බියන්&oldid=268792" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි