සැල්යුට් 7 (රුසියානු: Салют-7; ඉංග්‍රීසි: Salute 7) (a.k.a. DOS-6[1]) යනු 1982 අප්‍රේල් මස සිට 1991 පෙබරවාරි මස දක්වා low Earth orbit හි වූ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් වේ.[1]

සැල්යුට් 7
Salyut program insignia.svg
The insignia of the Salyut Program
Station statistics
COSPAR ID1982-033A
SATCAT no.13138විකි දත්ත මත දී සංස්කරණය කරන්න
කාර්ය මණ්ඩලය3
ගුවන්ගත කිරීම19 April 1982
19:45:00 UTC
ගගන වේදිකාවLC-200/40, Baikonur Cosmodrome, Soviet Union
Reentry7 February 1991[1]
ස්කන්ධය19,824 kg
Length16 m (minimum)[1]
Width4.15 m (max)[1]
Pressurised volume90 m³ (minimum)[1]
Periapsis altitude219 km (118.25 nmi)
Apoapsis altitude278 km (150.1 nmi)
කක්ෂීය ආනතිය51.6 degrees
කක්ෂීය ආවර්තය89.21minutes
කක්ෂයේ තිබූ දින ගණන3215 days
විසුම් දින ගණන816 days
ආවර්ත51,917
Distance travelled2,106,297,129 km
(1,137,309,460 nmi)
Statistics as of de-orbit and reentry
Configuration
Salyut 7 and Cosmos 1686 drawing.png
Salyut 7 with docked Kosmos 1686 TKS spacecraft

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැල්යුට්_7&oldid=448197" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි