සැල්යුට් 7 (රුසියානු: Салют-7; ඉංග්‍රීසි: Salute 7) (a.k.a. DOS-6[1]) යනු 1982 අප්‍රේල් මස සිට 1991 පෙබරවාරි මස දක්වා low Earth orbit හි වූ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් වේ.[1]

සැල්යුට් 7
Salyut program insignia.svg
The insignia of the Salyut Program
Station statistics
COSPAR ID1982-033A
SATCAT no.13138Edit this on Wikidata
Crew3
Launch19 April 1982
19:45:00 UTC
Launch padLC-200/40, Baikonur Cosmodrome, Soviet Union
Reentry7 February 1991[1]
Mass19,824 kg
Length16 m (minimum)[1]
Width4.15 m (max)[1]
Pressurised volume90 m³ (minimum)[1]
Periapsis altitude219 km (118.25 nmi)
Apoapsis altitude278 km (150.1 nmi)
Orbital inclination51.6 degrees
Orbital period89.21minutes
Days in orbit3215 days
Days occupied816 days
No. of orbits51,917
Distance travelled2,106,297,129 km
(1,137,309,460 nmi)
Statistics as of de-orbit and reentry
Configuration
Salyut 7 and Cosmos 1686 drawing.png
Salyut 7 with docked Kosmos 1686 TKS spacecraft

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැල්යුට්_7&oldid=448197" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි