සැරිසරසංස්කරණය

සැරිසර.කොම් (www.sarisara.com) යනු සිරිලක චමත්කාරය මුලු ලොවටම විදහා දැක්වීම සදහාම සකස් කරන ලද වෙබ් අඩවියකි. ගොනුව:Http://www.sarisara.com/pics/4.jpg

සැරිසර මගින් නුවරඑළිය හා ආසන්න සංචාරක පුරවරයන්හි විස්තර සහ සිරිලක පුරා විවිධ වූ විනෝද චාරිකා ගමන් කිරීමට අදාල මග පෙන්වීම සහ නොමිලයේ උපදෙස් ලබාදීම සිදුකරයි.

නුවරඑළිය බදුල්ල වැනි තැන් වල පිහිටි නවාතැන් ස්ථාන අඩංගු තැනක් ලෙසද මෙය ගත හැක

වැඩිපුර http://www.sarisara.com --192.248.48.9 09:06, 6 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැරිසර&oldid=468703" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි