සැකිල්ල:User Newpages with Twinkle

This user is a new pages patroller with Twinkle!
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:User_Newpages_with_Twinkle&oldid=136878" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි