සැකිල්ල:කාලපරිච්ඡේද අවසානය

(සැකිල්ල:Period end වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
මෙයත් බලන්න ප්‍රවර්ගය: Geological period templates

Usageසංස්කරණය

The template calls {{next period}} to calculate the next period, and returns when it begins using {{period start}}. This saves having two lists of dates to update and maintain.

Period templatesසංස්කරණය

This list is incomplete. You may help by expanding it