සැකිල්ල:ප්‍රවර්ග යලි යොමු

(සැකිල්ල:Category redirect වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
This template should only be used on category pages.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

For the Wikipedia policy on redirecting categories, see Wikipedia:Categories_for_discussion#Redirecting_categories.

Instructionsසංස්කරණය

Example: To redirect from Category:Authors to Category:Writers, simply add the following to Category:Authors:

{{Category redirect|Writers}} or
{{Category redirect|Category:Writers}} with optional namespace prefix

Do not substitute this template.

This template adds category pages to Category:විකිපීඩියා මෘදු යලි යොමු ප්‍රවර්ග.

Exceptionsසංස්කරණය

See alsoසංස්කරණය