සැකිල්ල:Double space

(සැකිල්ල:"- වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

"

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Double_space&oldid=111952" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි