සාකච්ඡාව:මුටසීව රජ

Latest comment: වසර 10කට පෙර by ශ්වෙත

මෙම රජුගේ නම මුටසිව විය යුතුයි. මුටසීව රජු නමින්ද ලිපියක් පවතියි. ---ශ්වෙත (talk) 09:53, 6 මාර්තු 2013 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මුටසීව_රජ&oldid=248404" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "මුටසීව රජ" page.