මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීමසංස්කරණය

මෙම ලිපිය ඉවත් නොකරන්න. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Tharumaxx (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 13:13, 17 ජනවාරි 2018‎ හිදී එක් කර ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:උදම්_රළ&oldid=416170" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "උදම් රළ" page.