සාකච්ඡාව:ඉලුමිනාටි

Latest comment: වසර 2කට පෙර by Rsekanayake in topic Salithak1

Salithak1 සංස්කරණය

මෙය තවමත් සැකසෙමින් පවතින ලිපියකි --Salithak1 (talk) 17:36, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

ඉංග්‍රීසි ලිපියේ සිංහල අනුවර්තන වැරදියි .දෝෂ සහිතයි.RsEkanayake 07:15, 10 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ඉලුමිනාටි&oldid=487184" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "ඉලුමිනාටි" page.