සාකච්ඡාව:ඉලුමිනාටි

Add topic
Active discussions

Salithak1සංස්කරණය

මෙය තවමත් සැකසෙමින් පවතින ලිපියකි --Salithak1 (talk) 17:36, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

ඉංග්‍රීසි ලිපියේ සිංහල අනුවර්තන වැරදියි .දෝෂ සහිතයි.RsEkanayake 07:15, 10 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ඉලුමිනාටි&oldid=487184" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "ඉලුමිනාටි" page.