සල්

(සල්ගස වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔබට අවැසි ලිපිය තෝරාගන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සල්&oldid=359146" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි