සල් (බුද්ධ චරිතය සබැඳි)


ආගමික වැදගත්කමසංස්කරණය

 
Queen Māyā giving birth to the Buddha.

බුද්ධාගමසංස්කරණය

සිදුහත් උපත ලැබුවේ මෙම ගස යට ය.

හින්දු ආගමසංස්කරණය

ඉන්දියාවේ ශිව දෙවියන් වෙනුවෙන් ඉදි වූ කෝවිල්හී සල්ගස වැඩිපුරම දැකිය හැක. හින්දි භාෂාවේන් මීට ශිව කමල් යනුවෙන් පවසනවා. දෙමළ බසින් නාගලිංගම් ලෙසද,.බෙංගාලි බසින් නාග්කේශර් යනුවෙන්ද හදුන්වනවා.කන්නඩා බසින් නාගලිංග පුෂ්ප ලෙස හදුන්වනවා. නාගමල්ලි මල හෝ මල්ලිකර්ජුන මල ලෙසින් තෙලිඟු බසින් හැදින්වෙනවා.

ප්‍රයෝජනසංස්කරණය

Galleryසංස්කරණය

31 ජූලි 2018

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සල්_(බුද්ධ_චරිතය_සබැඳි)&oldid=487453" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි