ත්‍රිපිටකය/බුදු දහම වෙනස් කළ නොහැක. පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි විකිපීඩියාව හරහා ත්‍රිපිටක ධර්මයට හානි විය/කළ හැක.

මුල් ත්‍රිපිටකය ලබා දෙන මූලාශ්‍ර හා වෙනත් විශ්වාසවන්ත අඩවිවලට බාහිර යොමු, ත්‍රිපිටක දහම් පිළිබඳ අදහස් හා සාකච්ඡා පමණක් විකිපීඩියාවට එක් කරමු.
බුද්ධ ධර්මය හැදෑරීමට විකිපීඩියාව භාවිත නොකරමු.

ත්‍රිපිටක ධර්ම කරුණු නිර්මලව ම මතු පරපුරට උරුම කරමු!

බුදු දහමේ තිසරණය අතරින් එක් රත්නයකි.

සඟ ගුණ 09 සංස්කරණය

පරමාර්ථ අර්ථයෙන් සංඝ සංස්කරණය

ව්‍යවහාරික අර්ථයෙන් සංඝ සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංඝ&oldid=419028" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි