ශිලා ගෝලය (ඉංග්‍රීසි:  Lithosphere) යනු විවිධ වූ පාෂාණ වලින් නිර්මාණය වී ඇති පෘථිවියේ පිටතම ස්ථරයයි. [1]

Earth cutaway from core to crust, the lithosphere comprising the crust and lithospheric mantle (detail not to scale)

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "ශිලා ගෝලය". e තක්සලාව. සම්ප්‍රවේශය 2017-08-15.

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශිලා_ගෝලය&oldid=605098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි