ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය

ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය (Sri Lanka People's Party) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂයකි. එය 1984 වර්ෂයේදී විජය කුමාරතුංග මහතා විසින් බිහි කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය
මහ-ලේකම්අසන්ක නවරත්න
ආරම්භකවිජය කුමාරතුංග
ලේකම්අසන්ක නවරත්න
ආරම්භය1984.01.22
ජාතික අනුබැඳියඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
මැතිවරණ ලාංඡනය
ඇස
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකා_මහජන_පක්ෂය&oldid=490748" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි