වෛරස් නාශක මෘදුකාංග (ඉංග්‍රීසි:  Antivirus software) යනු පරිගණක පද්ධතිවලට වෛරස් අතුළුවීම වළකන සහ එසේ ඇතුළු වී ඇති වෛරස් ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා වන උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility software) විශේෂයකි.

වෛරස් නාශක මෘදුකාංගයක්.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෛරස්_නාශක_මෘදුකාංග&oldid=395258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි