වෘෂණ කෝෂය
පුරුෂ (මානව) වෘෂණ කෝෂයන්හී රූප සටහනක්
විස්තර
ලතින්ටෙස්ටිස්
වෘෂණ කෝෂීය ධමනිය
වෘෂණ කෝෂීය ශිරාව, පැම්පිනෆෝර්ම් ප්ලෙක්සස්
ශුක්‍රාණුක ප්‍රතානය
කටී වසා සෛල ගැටය
හඳුන්වන
ග්‍රේ ගේp.1236
කේතයTA A09.3.01.001
Dorlands
/Elsevier
වෘෂණ කෝෂය
TAA09.3.01.001
FMAFMA:7210
Anatomical terminology
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෘෂණ_කෝෂය&oldid=508954" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි