විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය

විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය', ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් ඉදිරිපත් කළ න්‍යායකි.

ඇල්බට්‍ අයින්ස්ටයින්, 1905 දී පමණ, එනම් ඔහුගේ "Annus Mirabilis පත්‍රිකා" ප්‍රකාශයට පත් වූ වසරේ දී. එම පත්‍රිකා ගොන්නට, විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය හඳුන්වා දෙන Zur Elektrodynamik bewegter Körper ද ඇතුළත් විය.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලික ප්‍රභව

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විශේෂ_සාපේක්ෂතාවාදය&oldid=548093" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි