"කුරුඳු ඔය ඇල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'මෙහි උස 206m වේ.අඩිවලින් ගත්තොත් අඩි 676 කි.' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('මෙහි උස 206m වේ.අඩිවලින් ගත්තොත් අඩි 676 කි.' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(වෙනසක් නොමැත)
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455249" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි