"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

| [[File:King Edward VII by Sir (Samuel) Luke Fildes.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 9 නොවැම්බර්1841<br />බකිංහැම් මාලිගය<hr /> [[වික්ටෝරියා රැජිණ|වික්ටෝරියා රැජිණගේ]] <br />සහ සැක්ස කොබර්ග් හා ගොතා හි ඇල්බට් කුමරුගේ පුත්
| 9 නොවැම්බර්1841<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of [[Queen Victoria|Victoria]]<br />and [[Albert of Saxe-Coburg-Gotha]]
| [[Alexandraඩෙන්මාර්කයේ ofඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා Denmark]]කුමරිය<br />[[Stශාන්ත George'sජෝර්ජ් Chapel, Windsor Castle|St George's Chapel]]දේවස්ථානය<br />10 මාර්තු 1863<br />6දරුවන් children6යි
| 6 මැයි 1910<br />[[Buckingham Palace]]<br />aged {{age in years and days|1841|11|9|1910|5|6|}}
| Son of [[Queen Victoria|Victoria]]
| [[File:King George V 1911.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 3 ජූනි1865<br />මාර්ල්‍ බ්‍රෝ නිවස<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ|හත් වන එඩ්වඩ් රජුගේ]] <br />සහ ඩෙන්මාර්කයේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කුමරියගේ පුත්
| 3 ජූනි1865<br />[[Marlborough House]]<hr />Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}<br />and [[Alexandra of Denmark]]
| [[Maryටෙක් ofහි Teck]]මේරි කුමරිය<br />[[Stශාන්ත James'sජේම්ස් Palace]]මාලිගය<br />[[Wedding of Prince George, Duke of York, and Princess Mary of Teck|6 ජුලි 1893]]<br />6දරුවන් children6යි
| 20 ජනවාරි 1936<br />[[Sandringham House]]<br />aged {{age in years and days|1865|6|3|1936|1|20}}
| Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}
| [[File:Edward VIII Portrait - 1936.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 23 ජූනි 1894<br />[[Whiteවයිට් Lodge, Richmond Park|White Lodge]]ලොජ්<hr />Son of {{nowrap|[[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]]}}<br />andසහ [[Maryටෙක් ofහි Teck]]මේරි කුමරියගේ පුත්
| [[Wallisවොලිස් Simpson]]සිම්ප්සන්<br />[[Château de Candé]]<br />[[Wedding of Prince Edward, Duke of Windsor, and Wallis Simpson|3 ජූනි 1937]]<br />Noදරුවන් childrenනැත
| 28 මැයි 1972<br />[[Neuilly-sur-Seine]]<br />aged {{age in years and days|1894|6|23|1972|5|28}}
|rowspan=2|Sons of {{nowrap|[[George V]]}}
| [[File:King George VI.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 14 December 1895<br />[[Sandringhamසැන්ඩ්‍රින්හැම් House]]නිවස<hr />Son of {{nowrap|[[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]]}}<br />andසහ ටෙක් හි Maryමේරි ofකුමරියගේ Teckපුත්
| [[Elizabethඑලිසබෙත් Bowesබෝව්ස්-Lyon]]ලයන් ආර්යාව<br />[[Westminsterවෙස්ට්මිනිස්ටර් Abbey]]දේවස්ථානය<br />[[Wedding of Prince Albert, Duke of York, and Lady Elizabeth Bowes-Lyon|26 අප්‍රේල් 1923]]<br />2දියණියන් daughtersදෙදෙනයි
| 6 පෙබරවාරි 1952<br />Sandringham House<br />aged {{age in years and days|1895|12|14|1952|2|6}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
| [[File:QEII.png|100px]]<!-- Please do not change the image to a recent one, we are using coronation pictures.-->
| [[File:Arms of the United Kingdom.svg|100px]]
| 21 අප්‍රේල් 1926<br />[[Mayfair]]මේෆෙයාර්<hr />Daughterහයවන ofජෝර්ජ් {{nowrap|[[Georgeරජුගේ සහ VI]]}}<br />and [[Elizabethඑලිසබෙත් Bowesබෝව්ස්-Lyon]]ලයන් ආර්යාවගේ දියණිය
| [[Princeග්‍රීසියේ Philipසහ ofඩෙන්මාර්කයේ Greeceපිලිප් and Denmark]]කුමරු<br />Westminsterවෙස්ට්මිනිස්ටර් Abbeyදේවස්ථානය<br />[[Wedding of Princess Elizabeth and Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh|20 නොවැම්බර් 1947]]<br />දරුවන් 4 childrenයි
| Living<br />Age {{age in years and days|1926|4|21}}{{efn-lr|Updated daily according to [[UTC]]}}
| Daughter of {{nowrap|[[George VI]]}}

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442044" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි