"කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය [[බස්නාහිර_පළාතේ_ප්‍රාදේශීය_ලේකම්_කොට්ඨාශ,_ශ්‍රී_ලංකාව#කොළඹ_දිස්ත්‍රික්කය|ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ]] 13 කට බෙදා ඇත. ඒවා නම්,
 
*[[කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* කොළඹ
*[[දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* දෙහිවල
*[[හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* හෝමාගම
*[[කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* කඩුවෙල
* [[කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* [[කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
*[[මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* මහරගම
*[[කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* කෝට්ටේ
* [[පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* [[රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* [[තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* [[පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
*[[සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය]]
* සීතාවක
 
== ප්‍රධාන නගර හා ඒවා පවතින රාජ්‍ය ආයතන වර්ගය ==
<br />
 
=== මහ නගර සභා ===
==ප්‍රධාන නගර හා ඒවා පවතින රාජ්‍ය ආයතන වර්ගය ==
 
*[[කොළඹ]] (මහකොළඹ නගරමහනගර සභාව)
* ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ (මහ නගරමහනගර සභාව)
* දෙහිවල හා -ගල්කිස්ස (මහ නගරමහනගර සභාව)
*මොරටුව (මහ නගර සභාව)
* කඩුවෙල මහනගර සභාව
*දෙහිවල හා ගල්කිස්ස (මහ නගර සභාව)
*කඩුවෙල (මහ නගර සභාව)
*කොළොන්නාව (නගර සභාව)
*මහරගම (නගර සභාව)
*කැස්බෑව (නගර සභාව)
*බොරලැස්ගමුව (නගර සභාව)
*කොටිකාවත්ත, ගොතටුව හා මුල්ලේරියාව (ප්‍රාදේශිය සභාව)
*හෝමාගම (ප්‍රාදේශිය සභාව)
*සීතාවකපුර (ප්‍රාදේශිය සභාව)
 
=== නගර සභා ===
 
* කොළොන්නාව (නගර සභාව)
* කැස්බෑව (නගර සභාව)
* පාදුක්ක නගර සභාව
* බොරලැස්ගමුව (නගර සභාව)
* මහරගම නගර සභාව
 
=== ප්‍රාදේශීය සභා ===
 
* කොටිකාවත්ත, ගොතටුව හා මුල්ලේරියාව (ප්‍රාදේශියප්‍රාදේශීය සභාව)
* සීතාවකපුර (ප්‍රාදේශියප්‍රාදේශීය සභාව)
* හෝමාගම (ප්‍රාදේශියප්‍රාදේශීය සභාව)
 
<br />
[[ප්‍රවර්ගය:කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය]]

සංස්කරණ

224

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/432096" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි