"දෙමළ ඊළම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| established_date1 =
| founder =
| seat_type = අගනගරය
| seat = [[කිලිනොච්චිය]]
| seat1_type = විශාලතම නගරය
| seat1 = [[ත්‍රිකුණාමලය]]
| parts_type = දිස්ත්‍රික්ක
| parts_style = hide
| parts =
| p1 = [[අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය|අම්පාර]]
| p2 = [[මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය|මඩකළපුව]]
| p3 = [[යාපනය දිස්ත්‍රික්කය|යාපනය]]
| p4 = [[කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය|කිලිනොච්චි]]
| p5 = [[මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය|මන්නාරම]]
| p6 = [[මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය|මුලතිව්]]
| p7 = [[පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය|පුත්තලම]]
| p8 = [[ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය|ත්‍රිකුණාමලය]]
| p9 = [[වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය|වවුනියාව]]
| government_footnotes =
| leader_title =

සංස්කරණ

22,898

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/384153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි