"මල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
පරිවර්තනය
සුළු (පරිවර්තනය)
සුළු (පරිවර්තනය)
 
== මල් විශේෂීකරණය හා පරාගනය ==
මල් සහිත ශාක එහි ඇති මල්වල පරාග පතුරුවාහැරීම සදහා විවිධ ක්‍රම යොදාගනී.මෙම ශාක සුළග මගින් ජලය මගින් මෙන්ම සතුන් මගින්ද පරාගනය සිදුකරයි.ඇතැම් ශාක මෙම ක්‍රමවලින් කිහිපයක්ම යොදා ගනී.
Further information: [[Pollination syndrome]]
 
ඇතැම් ශාක ස්වපරාගනය සිදුකරයි .
Flowering plants usually face selective pressure to optimise the transfer of their [[pollen]], and this is typically reflected in the morphology of the flowers and the behaviour of the plants. Pollen may be transferred between plants via a number of 'vectors'. Some plants make use of abiotic vectors - namely wind ([[anemophily]]) or, much less commonly, water ([[hydrophily]]). Others use biotic vectors including insects ([[entomophily]]), birds ([[ornithophily]]), bats ([[chiropterophily]]) or other animals. Some plants make use of multiple vectors, but many are highly specialised.
 
[[Cleistogamy|Cleistogamous flowers]] are self pollinated, after which they may or may not open. Many Viola and some Salvia species are known to have these types of flowers.
 
The flowers of plants that make use of biotic pollen vectors commonly have glands called [[nectar]]ies that act as an incentive for animals to visit the flower. Some flowers have patterns, called [[nectar guide]]s, that show pollinators where to look for nectar. Flowers also attract pollinators by scent and color. Still other flowers use mimicry to attract pollinators. Some species of orchids, for example, produce flowers resembling female bees in color, shape, and scent. Flowers are also specialized in shape and have an arrangement of the [[stamen]]s that ensures that pollen grains are transferred to the bodies of the pollinator when it lands in search of its attractant (such as nectar, pollen, or a mate). In pursuing this attractant from many flowers of the same species, the pollinator transfers pollen to the stigmas—arranged with equally pointed precision—of all of the flowers it visits.

සංස්කරණ

1,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/382572" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි