"ද්වාරය:පටුන/ද්වාර/තාක්ෂණය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු
'''[[Portal:තාක්ෂණය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යා|තාක්ෂණය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යා]]''' <!-- need main portal in subpage for transclusions -->
 
:[[Portal:කෘෂිකර්මය|කෘෂිකර්මය]]&nbsp;• [[Portal:ශෂ්‍ය විද්‍යාව|ශෂ්‍ය විද්‍යාව]]&nbsp;• '''''[[Portal:Architectureවාස්තු විද්‍යාව|Architectureවාස්තු විද්‍යාව]]''''' ([[Portal:Bridges|Bridges]], [[Portal:Portal|Portal]]) • [[Portal:Biotechnologyජෛව තාක්ෂණය|Biotechnologyජෛව තාක්ෂණය]]&nbsp;• '''''[[Portal:Electronicsඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව|Electronicsඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව]]'''''&nbsp;• '''''[[Portal:Energyශක්තිය|Energyශක්තිය]]''''' ([[Portal:Renewable energy|Renewable energy]])&nbsp;• [[Portal:Engineeringඉංජිනේරු විද්‍යාව|Engineering]ඉංජිනේරු විද්‍යාව]&nbsp;• [[Portal:Hazardous Materials|Hazardous Materials]]&nbsp;• [[Portal:Home improvement|Home improvement]]&nbsp;• [[Portal:Nanotechnology|Nanotechnology]]&nbsp;• [[Portal:පරමාණුක තාක්ෂණය|පරමාණුක තාක්ෂණය]]&nbsp;• '''''[[Portal:Robotics|Robotics]]'''''
 
:'''[[Portal:Information technology|Information technology]]
:: [[Portal:Apple Inc.|Apple Inc.]]&nbsp;• [[Portal:Blu-ray|Blu-ray]]&nbsp;• [[Portal:Computer networking|Computer networking]] ('''''[[Portal:Internet|Internet]]''''' ([[Portal:Forums|Forums]]))&nbsp;• [[Portal:Computer science|Computer science]] ([[Portal:Artificialකෘත්‍රිම intelligenceබුද්ධිය|Artificialකෘත්‍රිම intelligenceබුද්ධිය]])&nbsp;• [[Portal:Computer security|Computer security]] ([[Portal:Cryptography|Cryptography]])&nbsp;• [[Portal:Googleගූගල්|Googleගූගල්]]&nbsp;• [[Portal:Microsoftමයික්‍රොසොෆ්ට්|Microsoftමයික්‍රොෙසාෆ්ට්]]&nbsp;• [[Portal:Javaජාවා|Javaජාවා]]&nbsp;• [[Portal:Python programming|Python programming]]&nbsp;• [[Portal:Software|Software]] ([[Portal:Free software|Free software]] ([[Portal:Linux|Linux]]))&nbsp;• [[Portal:Telecommunication|Telecommunication]]&nbsp;• '''''[[Portal:Typography|Typography]]'''''
 
:'''[[Portal:Transport|Transport]]'''

සංස්කරණ

22

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/317714" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි