"සිරිධම්ම විද්‍යාලය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

*ඩයමන්ඩ් - කහ වර්ණය
 
(2008-2012 වසර සිට)දක්වා සිසුන් නිවාස 5කට බෙදා තිබේ.තිබුනි එනම්,
*සිංහරාජ - කොළ වර්ණය
*දුන්හිඳ - රතු වර්ණය
*සීගිරි - රෝස වර්ණය
 
වර්ථමානයේ2013 වසර සිට නැවතත් පෙර පරිදි නැවත නිවාස වල නම් සකස්කර ඇත.
*සෆායා - නිල් වර්ණය
*ඔපල් - දම් වර්ණය
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/261572" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි