"අවකලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
:<math>δy = f (x+δx) - f (x).</math>
 
:<math> lim <sub>δx→0</sub> <sup>δx</sup> / <sub> δy </sub> = lim <sub>δx→0</sub> <sup>f (x + δx) - f (x)</sup> / <sub> δy </sub>.</math>
 
 
:<math>F(t) = m\frac{d^2x}{dt^2}.</math>
 
[[Category:අවකලනය]]

සංස්කරණ

81

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201611" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි