"බෝමන් අධිවේගී මාර්ගය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
=== ගං වතුර ===
2008 සැප්තැම්බර් මස 13 වන සෙනසුරාදා දින ආසන්න වශයෙන් පෙ.ව 9ට [[මඪ්‍යම කලාපය (උතුරු ඇමරිකා)|CDT]] පමණ බොර්මාන් අධිවේගී මාර්ගයේ දෙපසට ඇති සියළුම මාර්ග පථ් Onවසා Saturday, September 13, 2008, at approximately 9:00 aතැබින.m. [[Central Time Zone (North America)|CDT]], all lanes of the Borman Expressway in both directions at Kennedy Avenue in [[Hammond, Indiana|Hammond]] were closed by the [[Indiana Department of Transportation]] (INDOT) and the [[Indiana State Police]] due to severe flooding from the [[Little Calumet River]]. A levee breach, thanks to torrential rains from the remnants of [[Hurricane Ike]], reportedly caused water from the river to cascade across all lanes to a depth of nearly five feet under the Kennedy Avenue overpass. The expressway remained shutdown in both directions until the following Wednesday, September 17, 2008. There had also been flooding in August 2007 and various measures have been undertaken to prevent furure occurrences.<ref>{{cite news |url= http://nwitimes.com/news/local/lake/article_6f098a06-dd1b-5102-ab5d-1339411b5dd1.html |title= Borman to get flood fix at Kennedy |work= The Times of Northwest Indiana |location=Munster, IN |date=August 12, 2009 |accessdate= January 23, 2010 |last= Benman |first= Keith}}</ref>
 
== නිෂ්ක්‍රාන්ති පාඨය ==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/187057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි