මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

23 දෙසැම්බර් 2016

4 ජනවාරි 2016

30 නොවැම්බර් 2011

13 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/61.245.165.20" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි