"ලැට්වියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
| map_caption = {{map caption|location_color=dark green|region=[[Europe]]|region_color=dark grey|subregion=the [[European Union]]|subregion_color=green|legend=EU-Latvia.svg}}
| national_anthem = [[Dievs, svētī Latviju!]]{{spaces| 2}}<br /><small>God Bless Latvia! </small><br><center>[[File:Latvian National Anthem (instrumental).ogg]]</center>
| ethnic_groups = 59.5% [[Latviansලැට්වියානුවන්]],<br/>27.4% [[Russiansරුසියානුවන්]],<br/>3.5% [[Belarusiansබෙලරුසියානුවන්]],<br/>2.4% [[Ukrainiansයුක්‍රේනියානුවන්]],<br/>2.3% [[Polesපෝලන්ත ජාතිකයන්]],<br/>1.3% [[Lithuaniansලිතුවෙනියානුවන්]],<br/>3.6% others and unspecifiedවෙනත්<ref name="csb.gov.lv">[http://data.csb.gov.lv/dialog/varval.asp?ma=IS0070a&ti=IS07%2E+RESIDENT+POPULATION+BY+ETHNICITY+AT+THE+BEGINNING+OF+THE+YEAR&path=%2E%2E%2FDATABASEEN%2FIedzsoc%2FAnnual+statistical+data%2F04%2E+Population%2F&xu=&yp=&lang=1 Table: IS07. RESIDENT POPULATION BY ETHNICITY AT THE BEGINNING OF THE YEAR<!-- Bot generated title -->]</ref>
| ethnic_groups_year = 2011
| demonym =Latvian
| GDP_nominal_per_capita = $10,694<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| sovereignty_type = [[History of Latvia|Independenceරුසියාවෙන්]]
| sovereignty_note = fromනිදහස [[Russia]]ලැබිම
| established_event1 = [[On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia#Historical and juridical background|Declared<sup>1</sup>]]
| established_date1 = November 18, 1918
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/177456" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි