"විකිපීඩියා:විමසුම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
<h3>[[රූපය:ඉතිහාස.jpg|40px]] '''[[:ප්‍රවර්ගය:ඉතිහාසය|ඉතිහාසය]]'''</h3>
[[:ප්‍රවර්ගය:අප්‍රිකානු ඉතිහාසය|අප්‍රිකාඅප්‍රිකාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ආසියානු ඉතිහාසය|ආසියාආසියාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ඕස්ට්‍රේලියානු ඉතිහාසය|ඕස්ට්‍රේලියාඕස්ට්‍රේලියාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:යුරේසියානු ඉතිහාසය|යුරේසියාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:යුරෝපා ඉතිහාසය|යුරෝපායුරෝපය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:උතුරු ඇමරිකානු ඉතිහාසය|උතුරු ඇමරිකාඇමරිකාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ඕෂනියානු ඉතිහාසය|ඕෂනියාඕෂනියාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:දකුණු ඇමරිකානු ඉතිහාසය|දකුණු ඇමරිකාඇමරිකාව]]<br>
[[:ප්‍රවර්ගය:යුගය අනුව ඉතිහාසය|යුගය අනුව ]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:කලාපය අනුව ඉතිහාසය|කලාපය අනුව ]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ගුවන් විදුලිය|ගුවන් විදුලිය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:කෙලිසෙල්ලම්|කෙලිසෙල්ලම්]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:රෑපවාහිනිරූපවාහිනිය|රෑපවාහිනිරූපවාහිනිය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:සම්ප්‍රදාය|සම්ප්‍රදාය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ජනශ්‍රැතිය|ජනශ්‍රැතිය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ගණිතමය විශ්ලේෂණය|විශ්ලේෂණය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:අංක ගණිතය|අංක ගණිතය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ආර්ථිකවේදයආර්ථික විද්‍යාව|ආර්ථිකවේදයආර්ථික විද්‍යාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ගණිත අධ්‍යාපනය|අධ්‍යාපනය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:සමීකරණ|සමීකරණ]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:සිද්ධාන්ත|සිද්ධාන්ත]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ත්‍රිකෝණමිතිය|ත්‍රිකෝණමිතිය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:සම්භාවීතාවසම්භාව්‍යතාව හා සංඛ්‍යානය|සංඛ්‍යානය]]
 
<h3>[[Image:life2.jpg|40px]] '''[[:ප්‍රවර්ගය:ජීවය|ජීවය]]'''</h3>
[[ප්‍රවර්ගය:අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය]]
[[:ප්‍රවර්ගය:අන්තර්ජාලය|අන්තර්ජාලය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:ඉන්ජි‍නේරුවේදයඉංජි‍නේරු විද්‍යාව|ඉන්ජි‍නේරුවේදයඉංජි‍නේරු විද්‍යාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:කෘෂිකර්මය|කෘෂිකර්මය]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:විස්තුවාස්තු විද්‍යාව|විස්තුවාස්තු විද්‍යාව]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:සියැයුම|සියැයුම]]&nbsp;·
[[:ප්‍රවර්ගය:‍‍‍මෝටර් රථ|‍‍‍මෝටර් රථ]]&nbsp;·

සංස්කරණ

1,905

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/116101" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි