පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අගෝස්තු 2020

5 අගෝස්තු 2020

15 ජූලි 2020

30 ජූනි 2020

27 ජූනි 2020

26 ජූනි 2020

19 ජූනි 2020

14 ජූනි 2020

16 මැයි 2020

15 මැයි 2020

17 සැප්තැම්බර් 2018

27 මැයි 2018

3 ජනවාරි 2018

26 දෙසැම්බර් 2017

25 දෙසැම්බර් 2017

11 නොවැම්බර් 2017

6 නොවැම්බර් 2017

4 නොවැම්බර් 2017

8 ඔක්තෝබර් 2017

1 ඔක්තෝබර් 2017

24 සැප්තැම්බර් 2017

18 සැප්තැම්බර් 2017

15 සැප්තැම්බර් 2017

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සමනළි_(2012_චිත්‍රපටය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි