15 සැප්තැම්බර් 2023

24 ජූනි 2023

21 මැයි 2023

28 අප්‍රේල් 2023

27 මාර්තු 2023

22 දෙසැම්බර් 2022

17 සැප්තැම්බර් 2022

8 ජූලි 2022

7 ජූලි 2022

6 ජූලි 2022

20 මැයි 2022

3 මැයි 2022

1 පෙබරවාරි 2022

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි