මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

2 දෙසැම්බර් 2005

29 නොවැම්බර් 2005

9 නොවැම්බර් 2005

5 සැප්තැම්බර් 2005

19 අගෝස්තු 2005

29 ජූලි 2005

25 ජූනි 2005

23 දෙසැම්බර් 2004

2 ජූනි 2004

28 මැයි 2004

22 පෙබරවාරි 2004

29 ජනවාරි 2004

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MediaWiki_default" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි