මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 අප්‍රේල් 2015

18 අප්‍රේල් 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Maintenance_script" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි