මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 නොවැම්බර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MahdiBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි