මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

8 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Epmdesilva" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි