මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

31 ජනවාරි 2010

13 ජනවාරි 2010

21 දෙසැම්බර් 2009

10 නොවැම්බර් 2009

14 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

20 සැප්තැම්බර් 2009

19 සැප්තැම්බර් 2009

30 මාර්තු 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Darkicebot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි