වින්ඩෝස් මූවි මේක'

වින්ඩෝස් මූවි මේක' යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් එම්ඊ, එක්ස්පී, සහ විස්ටා හී අන්තර්ගත කර ඇති විදෘශ්‍ය නිමැයුම්/සංස්කරණ මෘදුකාංග යෙදුමකි. ප්‍රයෝග, සංක්‍රමණ, සිරැසි/සම්මාණ, ශ්‍රව්‍ය ඛණ්ඩ, කාලපෙළ ආඛ්‍යානය, සහ ඔටෝ මූවි වැනි විශේෂාංග මෙහි අඩංගු වෙයි. නව ප්‍රයෝග සහ සංක්‍රමණ තැනීම සහ පවතින ඒවා වෙනස් කිරීම XML කේත භාවිතයෙන් සිදු කල හැක. වින්ඩෝස් මූවි මේක' මෙයට අමතරව මූලික ශ්‍රව්‍ය ඛණ්ඩ සංස්කරණ ක්‍රමලේඛයක්ද වෙයි. ශ්‍රව්‍ය ඛණ්ඩ සඳහා ක්‍රමෝද්දීපනය හා ක්‍රමාවදීපනය වැනි මූලික ප්‍රයෝග යෙදීමද එයට සිදු කල හැක. විදෘශ්‍ය ගොනුවක් වෙනුවට ශබ්ද ගොනුවක් ලෙසින් මෙම ශ්‍රව්‍ය ඛණ්ඩ පසුවිටෙක නිර්යාත කෙරුම සිදු කල හැක.

වින්ඩෝස් මූවි මේක'
64px
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
250px
වින්ඩෝස් මූවි මේක' හි නවතම අනුවාදය වින්ඩෝස් 7 මත දර්ශණය වන අයුරු
තොරතුරු
අඩංගුයි සමගවින්ඩෝස් Me, වින්ඩෝස් එක්ස්පී, වින්ඩෝස් විස්ටා
ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේවින්ඩෝස් සජීව චිත්‍රපට සාදන්නා

වින්ඩෝස් Me සඳහා වූ පළමු අනුවාදය 2000 දී ද, අනතුරුව 2001දී වින්ඩෝස් එක්ස්පී සඳහා වූවද, ඉනික්බිතිව අනෙකුත් එක්ස්පී සංස්කරණ සඳහා අනුවාදයන්ද එළිදැක්විණි.

වින්ඩෝස් විස්ටා එළිදැක්වීමෙන් අනතුරුව වින්ඩෝස් මූවි මේක’ හි ප්‍රවර්ධනය අත්හැර දමන ලදි; එහි ආදේශනය වූ වින්ඩෝස් ලයිව් මූවි මේක’, වින්ඩෝස් ලයිව් වෙතින් ලබා ගත හැකි නිදහස් බාගැනුමක් වන වින්ඩෝස් ලයිව් අසෙන්ෂිල්ස් හි අඩංගු කර ඇත;[1] එනමුදු මෙම ආදේශනයෙහි වින්ඩෝස් මූවි මේක’ හි විශේෂාංගයන් එලෙසින්ම අඩංගු නොවෙයි.[2] විස්ටා සඳහා වින්ඩෝස් මූවි මේක’ 2.6 යන්න වින්ඩෝස් 7 හා සමගින් ගැළපෙන අතර,[3] වින්ඩෝස් මූවි මේක’ 2.6 යනු අපග්‍රහිත අනුවාදයක් සහ එහි සදෘශ්‍ය ග්‍රහණය අඩංගු නොමැති වුවද එය සදෘශ්‍ය සංස්කාරකවරුන් විසින් නිර්දේශ කෙරෙයි.

වින්ඩෝස් එම්ඊසංස්කරණය

පළමු එළිදැක්ම 2000දී වින්ඩෝස් එම්ඊ හා සමගින් අඩංගු කරන ලද නමුත්, එම්ඊ එළිදැක්වුනු වසරෙහිදීම (2000 දී) එළිදැක්වුනු වින්ඩාස් 2000 හා සමගින් එය දැක ගත හැකි නොමැති විය. 2001 දී එක්ස්පී තුල අනුවාදය 1.1 අඩංගු කොට තිබුණි.

වින්ඩෝස් 2000සංස්කරණය

වින්ඩෝස් 2000 හා සමගින් වින්ඩෝස් මූවි මේක’ නොසැපයෙන මුත්, මූවි මේක’ හි වින්ඩෝස් එම්ඊ අනුවාදය වින්ඩෝස් 2000 තුල ධාවනය කිරීමට අවකාශ ඇත. වින්ඩෝස් එම්ඊ වෙතින් මූවි මේක’ ගොනු පිටපත් කර වින්ඩෝස් 2000 වෙත ස්ථානමාරු කලහොත්, යෙදුම අඩුලුහුඬු නොමැතිව ක්‍රියා කරනු ඇත. මෙම ක්‍රියාදාමයම අනුවාදය 1.2 අනුසාරයෙන්ද සිදු කලහැකිය.

වින්ඩෝස් එක්ස්පීසංස්කරණය

වසරකට පසුව, වින්ඩෝස් එක්ස්පී හා සමගින් අනුවාදය 1.1 අඩංගු කරන ලද අතර, ඩීවී ඒවීඅයි සහ ඩබ්එම්වී 8 ගොනු තැනීම සඳහා සහාය අන්තර්ගත කොට තිබිණි. 2002 නොවැම්බර් හිදී නිදහස් යාවත්කාලීන කෙරුමක් ලෙසින් අනුවාදය 2.0 එළිදැක්වුනු අතර, නව විශේෂාංග කිහිපයක් එහි එක් කොට තිබිණි. සුළු යාවත්කාලීන කෙරුමක් වන අනුවාදය 2.1, වින්ඩෝස් එක්ස්පී සේවා ඇසුරුම 2 හා සමගින් අඩංගු කොට තිබුණි. වින්ඩෝස් මූවි මේක’ හි නව අනුවාදයක් වන 2.5, වින්ඩෝස් එක්ස්පී මීඩියා සෙන්ටර් එඩිෂන් 2005 හා සමගින් එළිදැක්වුනේ තවද සංක්‍රමණ සහ ඩීවීඩී දැවීම් සදහා සහාය සපයමිනි.

වින්ඩෝස් විස්ටාසංස්කරණය

වින්ඩෝස් "ලෝංහෝන්" (දැන් වින්ඩෝස් විස්ටා) හි සමහරක් ගොඩනැගීම්වලදී, ඩබ්පීඑෆ් අනුවාදයක් අඩංගු කරන ලද මුත්, ප්‍රවර්ධන ප්‍රත්‍යාරම්භයෙහිදී ඉවත් කරන ලදි. [4]


වින්ඩෝස් 7සංස්කරණය

වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා වින්ඩෝස් 7 මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමග නිකුත් වූයේ නැත. එහෙත් වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 2.6 සංස්කරණය මෙයත් සමග භාවිත කිරීමේ පහසුකම ඇත.

සැලැස්මසංස්කරණය

අදෘශ්‍ය අඩියාවසංස්කරණය

ශෝධනය සහ ප්‍රතිදානයසංස්කරණය

රංගප්‍රයෝග සහ සංක්‍රමණසංස්කරණය

පිළිගැන්ම සහ විවේචනසංස්කරණය

නිකුත් කිරීම්සංස්කරණය

2000 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 1.0 in වින්ඩෝස් Me
2001 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 1.1 in වින්ඩෝස් එක්ස්පී
2002 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 2.0 for වින්ඩෝස් එක්ස්පී
2004 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 2.1 in වින්ඩෝස් එක්ස්පී SP2
2004 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 2.5 in වින්ඩෝස් එක්ස්පී මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංස්කරණය 2005
2006 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 2.6 for වින්ඩෝස් විස්ටා
2006 වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා 6.0 for වින්ඩෝස් විස්ටා

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

බාහිර සැබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_මූවි_මේක%27&oldid=426874" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි