හිසක් හා වලිගයක් අැති නිසා වල්ගාතරැ වුවත් මේවා දූවිලි අංශු හා හිමවලින් සෑදී අැත.ධූම කේතු නම්කර අැත්තේ ඒවා සොයා ගත් පුද්ගලයින්ගේ නම් වලිනි.හේලිගේ ධූමකේතුව වසර 76 කට වරක් පෘථිවියට දිස්වේ.ඵය 1682 ප්‍රථම වරට සොයා ගැනීමෙන් අනතුරැ 1758,1834,1910,1986 වසරවල දිස්විය.

9P/Tempel collides with Deep Impact's impactor
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වල්ගාතරු&oldid=432274" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි