ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය (WMO) යනු සාමාජික රටවල් 191 කින් සමන්විත අන්තර්ආණ්ඩුමය සංවිධානයකි. එය 1873 වසරේ ආරම්භ කරන ලද ජාත්‍යන්තර කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානයෙන් (IMO) බිහිවිය.


World Meteorological Organization
Flag of the World Meteorological Organization.svg
WMO ධජය
සංවිධාන වර්ගයUN ඒජන්සිය
සංකේතනාමWMO
OMM
ප්‍රධානියාපෙටෙරි තලස්[1]
 ෆින්ලන්තය
(ප්‍රධාන ලේකම්)
ජෙරාඩ් ඒඩ්‍රියන්[2]
 ජර්මනිය
(සභාපති)
තත්ත්වයසක්‍රීය
පිහිටුවීම1950
මූලස්ථානජිනීවා, ස්විට්සර්ලන්තය
වෙබ්අඩවියwmo.int

ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය 1950 වර්ෂයේ පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව, එය එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණ විද්‍යා (කාලගුණය හා දේශගුණය), ක්‍රියාකාරීත්ව ජල විද්‍යා සහ භූ භෞතික විද්‍යා සම්බන්ධ විශේෂඥ ඒජන්සියක් බවට පත්විය.

සංවිධානයේ ප්‍රධාන මූලස්ථානය ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා හී පිහිටුවා තිබේ. ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන කණ්ඩයේ සාමාජිකයෙකුද වෙයි.[3]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. https://public.wmo.int/en/about-us/secretariat
  2. https://public.wmo.int/en/about-us/governance
  3. "UNDG මෙම්බර්ස්". යුනයිටඩ් නේෂන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් ග්රූප්. Retrieved 7 අගෝස්තු 2013.

බාහිර සබැඳිසංස්කරණය