මොහු Wikipidea හි නිර්මාතෘවරයා වේ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලැරී_සැංගර්&oldid=498919" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි