ලංකාවේ සෙනෙට් සභාව

ලංකාවේ සෙනෙට් සභාව
වර්ගය
වර්ගයඋත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
නායකත්වය
කාලානුරූපය
ලංකා ඩොමීනියන් රාජ්‍යය
1947
පූර්වප්‍රාප්තිකයාලංකාවේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව
පසුප්‍රාප්තිකයානොමැත
විසුරුවාහැරීම1971 ඔක්තොම්බර් 2
සාමාජීකයන්30
රැස්වූ ස්ථානය
The old Legislative Council building in Colombo Fort that used to house the Senate. Today it is known as the Republic Building and houses the Ministry of Foreign Affairs.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලංකාවේ_සෙනෙට්_සභාව&oldid=263351" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි