උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

බොහෝවිට සෙනෙට් මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් ලෙසින්ද හැඳින්වෙන, උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලයක් යනු, ද්විමණ්ඩල ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩල දෙකෙන් එකක් වන අතර, අනෙකුත් මණ්ඩලය වන්නේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වෙයි.[1]

එක් මන්ත්‍රී මණ්ඩලයකින් පමණක් සමන්විත වන ව්‍යවස්ථාදායකයක් හැඳින්වෙන්නේ ඒක මණ්ඩල ලෙසිනි.

සටහන් සහ ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
  1. බයිකැමරලිසම් (1997) ජෝර්ජ් සෙබෙලිස් විසින්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උත්තර_මන්ත්‍රී_මණ්ඩලය&oldid=321666" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි