1948 දී නිදහස ලැබූ ලංකාවේ රාජ්‍ය නායක පදවියයි

ලංකාවෙහි රජ
පළමු රජහයවන ජෝර්ජ් රජ
අවසන් රජදෙවන එලිසබෙත් රැජිණ
ස්ථාපනයක්‍රි.ව. 1948 පෙබරවාරි 4
අහෝසි කිරීමක්‍රි.ව. 1972 මැයි 22

වින්ඩ්ස' රජ වංශය (1948–1972) සංස්කරණය

රුව නම උපත මරණය රජවූ දිනය රජකම් කල අවසන් දිනය Relationship with Predecessor(s)
  හයවන ජෝර්ජ් රජ 14 December 1895 6 February 1952 4 February 1948 6 February 1952 *Son of George V
  දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ 21 April 1926 6 February 1952 22 May 1972 *Daughter of George VI
Titles
George VI
4 February 1948 – 22 June 1948: By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India
22 June 1948 – 6 February 1952: By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith
Elizabeth II
6 February 1952 – 29 May 1953: By the Grace of God, of Great Britain, Ireland and of the British Dominions beyond the Seas Queen, Defender of the Faith
29 May 1953 – 22 May 1972: By the Grace of God, Queen of Ceylon and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth


ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලංකාවේ_රජ&oldid=515576" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි