නෝර්වීජියානු මිත්‍යාවන්හිදී, රැග්නාර්රොක් යනු මහා යුද්ධයක් ඇතුළු අනාගත සිදුවීම් මාලාවක් වන අතර අවසානයේ දී ප්‍රධාන චරිත ගණනාවක මරණය (එනම් ඔඩින්, තෝර්, ටීර්, ෆ්‍රේයර්, හයිමඩ්ලර් සහ ලොකි)   සිදුවීමට ඇති බවට පුරෝකථනය කර ඇත. විවිධ ස්වාභාවික විපත්,  ජලයෙන් ලෝකය ගිලී යාමයි. ඉන් පසු ලෝකය නැවත අලුත් හා සාරවත් වන අතර, ඉතිරි වූ සහ නැවත පැමිණෙන දෙවිවරුන් හමුවනු ඇත, ලෝකය නැවත මනුෂ්‍යන් දෙදෙනෙකු විසින් නැවත පදිංචි කරනු ඇත. රැග්නාර්රොක් නෝර්වීජියානු මිත්‍යා කථාවේ වැදගත් සිදුවීමක් වෙ.

 12 වන සියවසේ උර්නස් පල්ලියෙහි ලෙනේ  උතුරු ද්වාර මණ්ඩපයේ රැග්නාර්රොක් නියෝජනය කරන සර්පයන් සහ මකරුන්ගේ නිරූපණයන් ලෙස විස්තර කර ඇත.[1]

සටහන්සංස්කරණය

මුලාශ්‍රසංස්කරණය

බාහිර සබැඳිසංස්කරණය

තව කියවන්නසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රැග්නරෝක්&oldid=417925" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි